Supervisie als proces

Een gids voor de praktijk

Supervisie als proces voorzijde
Supervisie als proces achterzijde
  • Supervisie als proces voorkant
  • Supervisie als proces achterkant

Dit handboek biedt kaders én concrete handvatten voor de supervisor (in spe). De nadruk ligt op het leren faciliteren van het supervisieproces. Het laat zien hoe je als supervisor supervisanten kunt helpen psychotherapeutische en professionele vaardigheden te verwerven en integreren, zoals het opbouwen van een werkrelatie, het gepast en gefaseerd spiegelen en interveniëren, het toepassen van een behandelprotocol afgestemd op de cliënt, en het reflecteren op het eigen professioneel handelen. Supervisie als proces bestaat uit twee delen. Het eerste deel biedt een algemene oriëntatie op het werkveld van supervisie. Begripsbepaling en positionering van supervisie, rollen, taken, verantwoordelijkheden en competenties van de supervisor, alsook het supervisieproces komen aan de orde . Deel twee focust op de praktijk van supervisie in de verschillende fasen van het supervisieproces. Hoe zet je als supervisor de supervisant aan het werk? Hoe begeleid je de supervisant door zijn leercyclus? Welke tools kan je hierbij inzetten? Wat doe je als een supervisieproces vastloopt? Hoe vergroot je supervisants bewustzijn van onbewuste interferende processen en vormen van automatische coping? Wat zijn de aandachtspunten voor specifieke behandelcontexten? Dit boek is bestemd voor supervisoren en zij die daartoe in opleiding zijn. Het boek kan onder andere gebruikt worden binnen de opleidingen tot psychotherapeut, gz-psycholoog, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, klinisch orthopedagoog en psychiater.

Lees verder
Specificaties
ISBN/EAN 9789036825252
Auteur Greet Vanaerschot
Uitgever Springer Media B.V.
Taal Nederlands
Uitvoering Paperback / gebrocheerd
Pagina's 272
Lengte 242.0 mm
Breedte 172.0 mm
Praktisch: veel aansprekende casuïstiek en voorbeelden Te gebruiken voor de opleiding tot supervisor Met veel aandacht voor het leerproces van de supervisant

Wat vinden anderen?

Er zijn nog geen reviews van dit product.